Pion harcerski

Czym jest pion harcerski?

Jest to odpowiednik drużyny harcerskiej w szczepie, ponieważ drużyna ma strukturę wewnętrzną podobną do szczepu. Do Pionu harcerskiego należą harcerze w wieku 10-13 lat. Zbiórki odbywają się w każdy czwartek w godzinach 17.30 - 19.30 na os. Piastowskim 99. Jednak rzadko zostajemy w pomieszczeniu, więcej czasu spędzamy na powietrzu - w pobliskim Parku nad Warta. Zbiorki są aktywne i ciekawe, dzięki czemu wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach. Do naszych zajęć należą m.in. : samarytanka, strzelectwo, techniki linowe.

W Pionie działają 2 zastępy: "Dęby" - zastęp męski, oraz "Brzozy"- zastęp żeński.

Zbiórki

Zbiórki odbywają się w każdy wtorek w godzinach 18 - 20. Spotykamy się w harcówce na os. Piastowskim 99. Zbiórka kończy się o godz. 20 lecz nie zawsze kończymy ją w harcówce, a w większości przypadków w Parku nad Wartą.

Kadra pionu:

  • Przyboczna: sam. Sylwia Burdziuk - tel. 530-342-800
  • Zastępowa Brzóz: Asia Kierzek
  • Zastępowy Dębów: Czarek Bardzel

Pion harcerski podczas obozu 2013 w Łowyniu

Pion harcerski
logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts

© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 13903 wizyt.