Pion harcerski

Czym jest pion harcerski?

Jest to odpowiednik drużyny harcerskiej w szczepie, ponieważ drużyna ma strukturę wewnętrzną podobną do szczepu. Do Pionu harcerskiego należą harcerze w wieku 10-13 lat. Zbiórki odbywają się w każdą środę w godzinach 17:00 - 19:00 przy RDH "Skaut". Jednak rzadko zostajemy w pomieszczeniu, więcej czasu spędzamy na powietrzu - w pobliskim Parku nad Warta. Zbiorki są aktywne i ciekawe, dzięki czemu wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach. Do naszych zajęć należą m.in. : samarytanka, strzelectwo, techniki linowe.

W Pionie działają 3 zastępy: "Jesiony" - zastęp męski, oraz "Wierzby" - zastęp żeński.

Zbiórki

Zbiórki odbywają się w każdą środę w godzinach 17:00 - 19:00. Spotykamy się przy RDH "Skaut".

Kadra pionu:

Pion harcerski podczas obozu 2013 w Łowyniu

Pion harcerski
logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts
© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 315113 wizyt.