Dla rodziców

Zbiórki

W naszej drużynie odbywa się aż 5 rodzajów zbiórek! W większości przypadków harcerz bierze udział w jednej zbiórce tygodniowo, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły. Terminy i godziny zbiórek prezentuje poniższa tabelka.

45 NMGZPion HarcerskiPion StarszoharcerskiPion wędrowniczy45 PDH
Gromada zbiera się w każdy wtorek o godz. 16.00 pod Szkołą Podstawową numer trzy. Zbiórka kończy się o godz. 18.00 również pod szkołą. Zbiórki odbywają się w każdy czwartek o godz. 17 w harcówce. Zbiórka kończy się o godz. 19 również w harcówce. Wyjątkiem jest tydzień, w którym odbywa się zbiórka drużyny, wtedy czwartkowej zbiórki nie ma. Zbiórki odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30 w harcówce. Zbiórka kończy się o godz: 20.30, lecz często w Parku nad Wartą. Zbiórka pionu odbywa się również w tym tygodniu kiedy jest zbiórka drużyny. Zbiórki odbywają się dwa razy w miesiącu w poniedziałek o 17.30. Wędrownicy są na bieżąco informowani o ich terminach. Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu i zbierają się na nich wszystkie piony (a raz w roku również gromada). O ich terminie harcerze są informowani na zbiórkach pionów. Zawsze jednak odbywają się one w piątek o godz. 18.00, a kończą o godzinie 20.00 również w harcówce.

Najbliższy biwak

Najbliższym biwakiem dla drużyny będzie VI Rajd Obronny "Puszcza", którego jesteśmy organizatorem. Odbędzie się on w dniach 10-12 kwietnia 2015

Obóz letni

Obóz letni odbędzie się w terminie 6-19 lipca 2015. Szczegółowy informator można pobrać tutaj.

Misja ZHP

Zgodnie z aktualnym zapisem w Statucie ZHP „Misją ZHP jest wychowywanie. Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
  2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
  3. Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
  4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
  5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.” Jest to dość trafne ujęcie tego, co jest naszym zamierzeniem. Pozostaje ono niezmienne już od niemal stu lat, zmieniają się jedynie formy jego realizacji.

Sprawy organizacyjne

Zgody

By harcerz mógł uczestniczyć w życiu drużyny, konieczne jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać poniżej. Również przed każdym biwakiem prawni opiekunowie muszą dostarczyć zgodę do organizatora.


Zgoda na członkostwo
Zgoda na biwak

Składka członkowska

Wynosi ona 53 zł i jest pobierana tylko raz w roku. Składa się na nią 48 zł składki właściwej i 5 zł całorocznego ubezpiecznia NNW. Jest to główny środek utrzymania Związku Harcerstwa Polskiego jak i światowych organizacji skautowych, do których ZHP należy.

Składkę można wpłacać na konto hufca:
31 1090 1476 0000 0001 2299 0593
HUFIEC POZNAŃ NOWE-MIASTO
ul. św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko dziecka, 45 PDH

Zakup munduru

By ułatwić zakup munduru i ujednolicić umundurowanie całej drużyny (dbamy, by wszyscy mieli równe mundury) przygotowaliśmy dla Państwa regulamin mundurowy drużyny, na którego końcu znajdą Państwo "poradnik kupującego". Dzięki niemu unikną Państwo sytuacji, że zakupiony mundur okaże się nieregulaminowy.

Regulamin mundurowy drużyny

1%

Serdecznie prosimy o wsparcie nas finansowo za pomocą 1%. Drużyna aktualnie nie pobiera żadnych dodatkowych opłat na prowadzenie swojej działalności poza wpłatami na biwak i składką członkowską. Staramy się wszystkie nasze potrzeby realizować z pozyskanych środków z akcji 1% oraz z akcji zarobkowych, które sami organizujemy. Więcej informacji w zakładce 1%.

Sztandar drużyny

Zespół muzyczny, który działa w naszej drużynie powstał z inicjatywy samych harcerzy, którzy pragną, by nasza drużyna miała swój sztandar. Do tej pory zebraliśmy 1292,18. Potrzebujemy uzbierać kwotę ok. 6 000 by zrealizować nasz cel.

logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts

© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 16135 wizyt.