Pion starszoharcerski

Czym jest pion starszoharcerski?

Jest to odpowiednik drużyny starszoharcerskiej w szczepie, ponieważ drużyna ma strukturę wewnętrzną podobną do szczepu. Do Pionu starszoharcerskiego należą harcerze w wieku 13-15 lat. Zbiorki odbywają się w każdy wtorek o godz. 18 na os. Piastowskim 99. Jednak rzadko zostajemy w pomieszczeniu, więcej czasu spędzamy na powietrzu - w pobliskim Parku nad Warta. Zbiorki są aktywne i ciekawe, dzięki czemu wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach. Do naszych zajęć należą m.in. : samarytanka, strzelectwo, techniki linowe.

W Pionie działają 2 zastępy:"Sokoły" - zastęp męski i "Sosny"- zastęp żeński. Funkcjonuje również Korpus Kadecki, który przygotowuje harcerzy będących w 2 klasie gimnazjum do przejścia do pionu wędrowniczego. Podczas całego roku jest sprawdzana ich wiedza i sprawność fizyczna. Gdy Harcerz Starszy jest gotowy, otrzymuje Nieśmiertelnik i dostaje wcześniej awans do pionu wędrowniczego. W innym przypadku musi poczekać do ukończenia 3 klasy.

Zbiórki

Zbiorki odbywają się w każdą środę o godz. 18:30 - 20:30. Spotykamy się w harcówce na os. Piastowskim 99. Zbiórka kończy się o godz. 20 lecz nie zawsze kończymy ją w harcówce, a w większości przypadków w Parku nad Wartą.

Kadra pionu:

  • Szef pionu: pwd. Kornelia Sydor HO
  • Zastępca szefa pionu: odkr. Jakub Frontczak
  • Zastępowa Sosen: och. Julia Sydor
  • Zastępowy Sokołów: Ignacy Kowalski

Pion starszoharcerski podczas obozu 2013 w Łowyniu

Pion starszoharcerski
logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts

© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 13902 wizyt.