Historia poznańskich drużyn z numerem 45


Pierwsza drużyna o numerze 45 PDH powstała w 1946 roku w Szczepie 2 im. Kazimierza Wielkiego na Śródce i była drużyną męską pozaszkolną. Drużynowym był Henryk Konefka. Podobnie jak całe polskie harcerstwo drużyna ta działała do końca okresu względnej swobody i do nastania stalinizmu czyli do 1949/50 r. W 1957 roku znów na Śródce powstało kilka drużyn o tradycyjnych już numerach nawiązujących do okresu wczesnopowojennego. 45 PDH im. Kazimierza Wielkiego została zorganizowana już w lutym 1957 przy Szkole Podstawowej nr 19. Wraz z drużynami 2, 48 i kilkoma zuchowymi wchodziła w skład męskiego Szczepu Harcerzy „Śródka”, Hufca Poznań II. Niestety drużyna ta nie przetrwała długo - po zjednoczeniu hufców w 1960 nie została wymieniona jako aktywnie działająca w rozkazie ustalającym skład hufca P-ń-Nowe Miasto

W 1961 roku numer 45 PDH otrzymała nowo zorganizowana drużyna przy Zakładzie Dzieci Głuchych na Śródce. Działała ona z przerwami prawdopodobnie do lat II połowy 70-tych. Przez ten czas musiały być jakieś trudności i przejściowe zaniki działalności, bowiem pojawiają się informacje np. w 1963 że zostaje ponownie przyjęta do ZHP po zakończeniu okresu próbnego. W rozkazie L1/82 z 22 I 1982 porządkującym numerację drużyn w Hufcu, numer 45 w ogóle nie został wymieniony.

Jednak w tym samym roku została dokonana reorganizacja harcerstwa przy Szkole Podstawowej nr 3 na Os. Piastowskim. Rozwiązano tam wówczas większość drużyn istniejących tylko na papierze, zaś jedna z nielicznych drużyn które działały de facto (wg strony internetowej 45 była to 150 PDH) otrzymała z dniem 8 III 1982 nowy numer 45 PDH. Czemu akurat ten numer ? Może będzie to wiedział dokładnie ktoś z 45 PDH? Przypuszczam że jakąś rolę odgrywała tu tradycja hufca - numer 45 był jednym z niskich numerów historycznie należących do Nowego Miasta, a konkretnie związanym ze Śródką, zaś SP-3 była przeniesiona na Piastowskie właśnie ze Śródki. W każdym razie rok 1982 to początek działającej do teraz 45 PDH obecnie noszącej pełną nazwę i imię 45 PDH „Bór” im. generała Stanisława Sosabowskiego. Jest to obecnie też jedna z kilku najdłużej już działających nieprzerwanie jednostek Hufca.

Opracowane przez phm. Grzegorza Skrukwę (11 PDH "Tajga" im. M. Grażyńskiego)

12 Nowomiejska Gromada Zuchowa "Czterolistne koniczynki" - gromada działająca przy 45 PDH, zmieniła numer na 45. Nosi teraz miano 45 Nowomiejskiej Gromady Zuchowej "Czterolistne koniczynki". Numer ten został zmieniony rozkazem Komendanta Hufca nr L.7/2013 z dnia 12.07.2013. Decyzja o zmianie ogłoszona jednak była już w trakcie obozu drużyny i gromady dnia 10.07.2013. Odbyło się to dość tajemniczo, ponieważ zuchy otrzymały koszulki gromady, które wyglądały identycznie jak wcześniejsze, ale ze zmienionym numerem.

logo ZHP logo HPNM logo WOSM logo WAGGGS
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Poznań Nowe Miasto World Organization
of the Scout Movement
World Association
of Girl Guides and Girl Scouts
© 2016 by pharao. Hosting by fla.pl . 315121 wizyt.